香港新浪網 MySinaBlog
« 上一篇 | 下一篇 »
流浪貓屋 | 13th Oct 2008 | 捐助貓屋 | (3086 Reads)

有朋友問貓屋有關助養貓貓事宜,
是否定要每月存款一次?
覺得這樣非常之不靈活和非常之麻煩,
"流浪貓屋"恐防大家會有誤解,
所以在此向大家解釋一下。

助養"流浪貓屋"一隻貓貓每月只需港幣一百元,
但貓屋並不規定大家要每月存款一次。
助養貓隻三、六或十二個月只是一個建議,
"流浪貓屋"亦無規定大家助養的月數,
大家可按每月存款,
亦可三、六或十二個月一次過存款。
各捐助方法如下:

1. 直接存錢入流浪貓屋戶口
-可透過ATM機、現金/支票存入
    貓屋戶口 : 匯豐銀行 817-092901-292
    流浪貓屋有限公司

2.郵寄支票給貓屋
郵寄地址 : 旺角郵政局郵政信箱79564號

3.信用咭
-可透過捐款。

4.自動轉賬
-大家可以在此下戴自動轉帳授權書自動轉賬表格

填妥後寄回給貓屋或交回銀行即可;
銀行便會根據閣下所填金額及限期按月轉數入貓屋戶口 。

5.HSBC的網上理財戶口
以自動轉賬形式捐助我們
*先揀選銀行服務->自動轉賬->設立新指示->類別選"其他"->再揀流浪貓屋有限公司->填上金額及付款時間等->最後按同意,完成

以上各方法亦希望捐款者填回助養表現格及通知貓屋,
以便發回收據給捐款者。
   貓屋電郵 : info@straycatshome.org
助養詳情請瀏覽貓屋網站助養貓貓

多謝大家支持!


[15] 請幫忙收留此小街猫, 我地願意助養番佢ga

你好! 其實係今日屋企樓下遇見一隻小街猫, 我地拎左乾糧俾佢, 佢本來都唔驚我地靠近ga la, 但食完野佢好想跟我地走, 又碌係地下反轉個身嗲我地, 因為家中已有一老一幼猫, 但又經常要出入診所ga la, 覺得自己能力有限養唔到多一隻, 所以好想搵個地方俾佢暫住同埋俾有心領養人士見到佢。

我地懷疑佢本身係有人養但俾人放走, 因為下午同埋晚上佢都企同一個位置走來走去好似等人咁...佢又肯俾我摸, 佢都有d肉地的, 同埋又唔似係鋪頭走失猫, 因為無頸帶ga佢。

希望你地可以幫幫手啦, 我地係無位咁收養佢, 但好願意供養佢直到佢遇到有心人帶佢回家。

我有影到幾張相, 但呢個留言區唔得貼相, 請麻煩你電郵我, 我會再傳給你看。

非常感謝。


[引用] | 作者 Terra | 29th Nov 2009 | [舉報垃圾留言]


“流浪貓屋”只由數名義工輪流照顧數拾隻貓貓,貓屋中亦有數隻長期病患貓需要特別照顧,各義工家裏同時亦收養了數隻貓貓,貓屋現時廚房亦已做了貓房,在危急時連廁所亦接收了貓,相比之下與閣下家中只是2隻貓真是超出多倍。

金錢對貓屋固然非常之重要,但人手和空間亦是一個很大問題。亦因貓屋接收了太多貓,住在貓屋舊有的貓貓亦相繼出現情緒問題,引發了很多病情。

“流浪貓屋”真是非常之希望多些有心人,伸出你們的援手去幫助可憐的街貓,始終一小撮人的力量是有限。

閣下可否暫時收留貓貓,可將貓貓用籠分隔放在房間、廚房或廁所分隔,不要給新貓與舊貓接觸,摸完新貓一定要洗手才可摸舊貓,這樣便安全。
同時可將貓貓資料電郵給我們,我們會將資料發放上網替貓貓尋找有心人領養,
貓屋電郵︰info@straycatshome.org

謝謝!

[引用版主回覆] | 作者 流浪貓屋 | 1st Dec 2009

[14] 請問怎樣可入住貓屋

請問怎樣可入住貓屋?


[引用] | 作者 MMN | 8th Jul 2009 | [舉報垃圾留言]

[13] 助養貓貓

我在另一貓網發現有一傷殘流浪貓, 請問貴團体可否考慮收養他, 但他的腳已{坦煥},行動不便, 如定期損捐助, 是否可行?


[引用] | 作者 MMN | 7th Jul 2009 | [舉報垃圾留言]

[12] 捐款

我已將捐款入 HSBC 戶口內, 入數收條會 e-mail 給您們. 請查收.

如我想探望貓貓, 可以怎樣安排? Tks.  


[引用] | 作者 TY | 3rd Apr 2009 | [舉報垃圾留言]

[11] Re: 流浪貓屋
流浪貓屋 :
TY :請問助養貓貓和單純的捐款有何分別? 我意思是未有人助養的貓貓所得到的待遇不會比有人助養的貓貓所得為少吧!

入住在"流浪貓屋"的所有貓貓,無論身體有缺憾,有病或性格不親人,所得都的待遇也和其他貓貓一樣。單純捐款或助養貓貓其實分別不大,所有捐款貓屋都會用在貓貓身上。

那麼, 我就選擇單純捐款吧, 任何一只貓貓能受惠我都會很開心. 下午入數後會通知您.


[引用] | 作者 TY | 3rd Apr 2009 | [舉報垃圾留言]

[10] Re: TY
TY :
請問助養貓貓和單純的捐款有何分別? 我意思是未有人助養的貓貓所得到的待遇不會比有人助養的貓貓所得為少吧!

入住在"流浪貓屋"的所有貓貓,
無論身體有缺憾,有病或性格不親人,
所得都的待遇也和其他貓貓一樣。
單純捐款或助養貓貓其實分別不大,
所有捐款貓屋都會用在貓貓身上。

流浪貓屋
[引用] | 作者 流浪貓屋 | 2nd Apr 2009 | [舉報垃圾留言]

[9] 助養

請問助養貓貓和單純的捐款有何分別? 我意思是未有人助養的貓貓所得到的待遇不會比有人助養的貓貓所得為少吧!


[引用] | 作者 TY | 2nd Apr 2009 | [舉報垃圾留言]

[8] Re: ellen
ellen :
請問有没有一隻貓貓需要助養, 但還没有人助養的呢?

小睎和小悅2姐妹因生性怕人,
所以還沒有家長助養呢!

流浪貓屋
[引用] | 作者 流浪貓屋 | 27th Mar 2009 | [舉報垃圾留言]

[7] 助養

請問有没有一隻貓貓需要助養, 但還没有人助養的呢?


[引用] | 作者 ellen | 26th Mar 2009 | [舉報垃圾留言]

[6] Re: jannette
jannette :
如果我们不是在香港的话,是否也可以透过匯豐銀行 817-092901-292 (HSBC)捐钱给你们?

jannette

謝謝對貓屋的支持,這個當然可以。

流浪貓屋
[引用] | 作者 流浪貓屋 | 30th Jan 2009 | [舉報垃圾留言]

Next